Vahva tutkimus- ja tuotekehityspanostus

Mittavat investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat tehneet Canonista yhden maailman johtavista teknologiainnovaattoreista.

 

Sitoutuminen teknologian kehittämiseen on Canonin maailmanlaajuisen liiketoiminnan ydinalueita, minkä osoituksena tähän sijoitetut investoinnit ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Vuonna 2009 yhtiö sijoitti tutkimus- ja tuotekehitystyöhön 9,5 prosenttia kokonaismyynnistä ja saavutti neljännen sijan Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkiviraston patentinhaltijoiden listalla 2204 rekisteröidyllä patentillaan.

Japanin lisäksi Canonilla on tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjä Ranskassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Intiassa, Filippiineillä ja Kiinassa. Yhtiöllä on kiinteätä yhteistyötä myös eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa Canon pyrkii käyttämään hyväkseen mahdollisimman pitkälle paikallista erityisosaamista.

Ensimmäisen Japanin ulkopuolisen tutkimuskeskuksen Canon perusti Englantiin 50-juhlavuotensa kunniaksi vuonna 1987. Keskus on kunnostautunut erityisesti 3D mallinnusteknologian ja puheentunnistusteknologian kehittäjänä. Englannin tutkimuskeskuksesta muodostettiin keväällä 2004 erillinen divisioona, jonka avaintavoitteena on kehittää ratkaisuja yhtiön liiketoiminnan edistämiseksi Euroopassa.

Ranskaan vuonna 1990 perustetun tutkimus- ja tuotekehitysyksikön, Canon Research Centre France, CRF, vahvat alueet ovat kuvankäsittely sekä langattomiin verkkoihin ja Internetiin liittyvät teknologiat. CRF  on myös aktiivisesti mukana edistämässä yhteiseurooppalaisten teknologiastandardien aikaansaamista. Katso myös www.canon.fr/contact_us/local_canon_contacts/canon_research_centre_france/

Euroopassa kehitettyjen teknologioiden kaupallistamisesta ja markkinoinnista vastaa Lontoossa sijaitseva Advanced Technology Business Unit, ATBU. Tämä liiketoimintayksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä myös kolmansien osapuolien kanssa.

http://www.canon.fr/contact_us/local_canon_contacts/canon_research_centre_france/

spacer
					image
Tietoja Canonista
Canon Suomessa
Tietoja lukujen valossa
Yritysfilosofia
Tutkimus
Teknologia
Ympäristö
Standardit ja sertifikaatit
Vastuu yhteiskunnasta
Sijoittajasuhteet
Tuoteväärennökset
Tietoa rinnakkaistuotteista