CANON EUROPA N.V.
CANON EOS 5DS ja 5DS R -VAIHTOKAMPANJAN EHDOT

1.   KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ

Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands (”Canon”).

2.   TIETOJA KAMPANJASTA

2.1.   Osallistujat

2.1.1.   Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Jakelijat ja vähittäismyyjät eivät saa osallistua kampanjaan, eivätkä he saa osallistua siihen asiakkaidensa puolesta.

2.1.2.   Kaikkien osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

2.2.   Kampanjatuotteet, -alue ja -ajat 

2.2.1.   Tämä kampanja koskee vain EOS 5DS- tai EOS 5DS R -kameran ostoa (”Kampanjatuotteet”).

Kampanjatuotteet
Soveltuvat vaihtomäärät
EOS 5DS
€ 300
EOS 5DS R
€ 300


2.2.2.    Kampanjatuotteiden ostamiseen oikeuttava ajanjakso on 1.3.2017–30.6.2017.

2.2.3.   Vaihtotuote: mikä tahansa toimiva järjestelmäkamera.

2.2.4.   Kaikki kampanjatuotteet tulee ostaa jälleenmyyjiltä, jotka toimivat Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa tai Liettuassa tai verkkokaupoista, joiden verkkotunnus tai rekisteröity osoite on jossakin yllä listatuista maista (“Kampanja-alue”).

2.2.5.   Osanottaja, joka on ostanut EOS 5DS- tai EOS 5DS R -kameran, saa vaihtoalennuksen samalla kertaa / samalla laskulla. Yritykset tai yksityishenkilöt, jotka tekevät suuren kertaerän oston (yli 10 kampanjatuotetta kampanja-aikana), EIVÄT ole oikeutettuja osallistumaan tähän vaihtokampanjaan.

2.2.6.    Kampanjatuotteiden on oltava uusia ja aitoja Canonin tuotteita. Käytettyjen, korjattujen tai kunnostettujen tuotteiden tai väärennettyjen tai Canon-konsernin immateriaalioikeuksia millä tahansa tavalla loukkaavien tuotteiden ostot eivät ole hyväksyttäviä tässä kampanjassa.

2.2.7.   Kampanjatuotteiden tulee olla Canon Europa N.V:n toimittamia tai EEA:n alueella, Sveitsissä tai Lichtensteinissa sijaitsevien Canonin yritysten toimittamia. Tarkista asia aina jälleenmyyjältäsi pettymysten välttämiseksi. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.canon.co.uk/greymarket.

2.2.8.   Kampanjatuotteet, jotka palautetaan myyjälle, eivät ole mukana kampanjassa, eivätkä nämä osallistujat ole näin ollen oikeutettuja hyvitykseen. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, Canonilla on mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin.

3.   OSALLISTUMINEN

3.1.   Kampanjaan osallistujan on ostettava Pro-kamera ja lisävarusteet kampanja-aikana samanaikaisesti. Jälleenmyyjä vastaa oikeasta toimintatavasta.

4.   VASTUUVAPAUTUS

4.1.   Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

4.2.   Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.

4.3.   Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikkien hyvityshakemusten oikeellisuuden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja tositteita. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

5.   TIETOJEN KÄSITTELY

5.1.   Canon Oy on vuoden 1998 tietosuojalain (”DPA”) mukainen tietoja valvova taho koskien Osanottajien luovuttamia henkilötietoja. Kaikkia meille luovutettuja henkilötietoja käsittelee Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland tämän Kampanjan hallinnointitarkoituksessa ja soveltuvin osin myös markkinointitarkoituksessa niissä tapauksissa, joissa Osanottajat ovat valinneet markkinointiviestinnän vastaanottamisen Canonilta.

5.2.   Jos Osanottajat eivät halua, että heidän yhteystietojaan käytetään  markkinoinnissa tai että Canon ottaa heihin myöhemmin yhteyttä samanlaisissa kampanjoissa, aiheeseen liittyvää valintaruutua EI merkitä hakemuslomaketta täytettäessä.

6.   SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

6.1.   Lain sallimissa määrin nämä ehdot ja niihin ja tähän kampanjaan liittyvät, mahdollisesti ilmenevät kiistat käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

6.2.   Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely paikallisessa tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä säännöt eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia.