Kuluttajatuotetuki

  Palaute

  Pyydämme ystävällisesti auttamaan palvelumme kehittämistä vastaamalla lyhyeen kyselyyn joka on Canon tukipalvelun käyttämisen perustuva.

  Suorita tutkimus loppuun

  Ei kiitos

  Canon European Warranty System -takuutiedot

  Canon tarjoaa asiakkailleen Euroopan laajuisen European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän, jonka piirissä olevien laitteiden viat korjataan ilmaiseksi, mikäli ne ovat ilmaantuneet tietyn ajan kuluessa tuotteen ostosta (käyttöehtojen mukaisesti).

  EWS-takuu sisältää kaksi eri palvelua, joiden käyttö määräytyy asiakkaan sijainnin ja ostetun tuotteen perusteella.

  EWS: Return To Base -korjauspalvelu:
  Suurimmalle osalle Canonin kuluttajatuotteista tarjotaan Return To Base -korjauspalvelua. Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, tuote tulee toimittaa valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen, jossa Canonin valtuuttama huoltohenkilöstö korjaa sen ilmaiseksi. Tuote palautetaan asiakkaalle, kun se on korjattu.

  EWS: On-Site-korjauspalvelu:
  Takuuseen oikeutetuille laser- ja mustesuihkutuotteille tarjotaan On-Site-korjauspalvelua (vain tietyissä maissa). Takuuseen oikeutettujen tuotteiden luettelo löytyy alla olevista On-Site-takuuehdoista.

  Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, antamamme takuu toteutuu jollakin seuraavista tavoista:

  • Korjaus asiakkaan tiloissa (huoltoteknikko)
  • Vaihto asiakkaan tiloissa (lähettipalvelu)

  Jos On-Site-takuuehtoja ei näy alla, palvelu ei ole saatavana maassasi. Tällöin käytettävissä on vain Return To Base -takuupalvelu.

  Käyttöehdot

  Näet kaikkien takuutyyppien täydelliset takuuehdot napsauttamalla haluamaasi takuupalvelua alla.

  EWS (European Warranty System)-takuuehdot

  Canon ja sen Euroopan laajuisen EWS-takuujärjestelmän jäsenet takaavat tämän tuotteen (laitteisto) olevan toimintakunnossa takuuaikana. Jos tuotteessa ilmenee vikoja takuuaikana, tuote korjataan veloituksetta Canonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

  Tämä Return To Base- takuu koskee Canon-tuotteita, jotka ovat tarkoitettu ja ostettu ETA-alueelta sekä Sveitsistä.

  Maksuttoman EWS-takuuhuollon saa ainoastaan esittämällä tämän takuukortin ja alkuperäisen tuotteen maksua osoittavan tositteen tai jälleenmyyjän asiakkaalle antaman kassakuitin. Takuu on voimassa vain, jos takuukortissa on a) ostajan nimi, b) jälleenmyyjän nimi ja osoite, c) tuotteen mallinimi ja sarjanumero sekä d) tuotteen ostopäivä. Canon pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä suorittamasta takuuhuoltoa, mikäli takuukortin tiedot ovat puutteelliset tai niitä on myöhemmin poistettu tai muutettu. Lisäksi Canon pidättää itsellään oikeuden viallisen tuotteen korjaamisen sijasta korvata viallinen tuote vastaavan tai paremman laatuisella toimivalla tuotteella.

  1. Takuuaika

  Takuu on voimassa takuukorttiin/ostokuittiin merkitystä ostopäivästä lukien yhden vuoden ajan. (Kolme vuotta projektoreille & 90 päivää projektorilampulle) joka todennetaan edellä mainitulla dokumentilla

  2. Takuuhuolto

  Takuuhuolto tehdään valtuutetuissa Canon-huoltoliikkeissä.

  Asiakas toimittaa laitteen huoltoon. Valtuutetun Canon-huollon sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet laitteen toimittamiseksi takuuhuoltoon. Jos tuote viedään sellaiseen maahan, joka ei kuulu EWS-takuujärjestelmän piiriin ja jossa takuukorttia ei hyväksytä, takuu voidaan kuitenkin hyödyntää tuotteen ostomaassa.

  3. Euroopan laajuisen EWS-takuujärjestelmän jäsenet

  Olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä kyseessä olevaan EWS-jäseneen saadakseen täydelliset tiedot yksityisten maiden takuuehdoista.

  4. Rajoitukset

  Takuu ei korvaa seuraavaa:
  – tuotteen normaalista kulumisesta tai likaantumisesta aiheutuvat tai määräajoin tapahtuvat huoltotyöt, ylläpito, korjaus tai osien uusiminen
  – tarvikkeet
  – ohjelmistot
  – tuotteessa käytettävät kuluvat osat (esim. videokameran kuvarumpu ja ohjainrullat) sekä tarvikkeet ja lisävarusteet (kuten paristot ja tallennusvälineet sisältäen mutta ei niihin rajoittuen nauhat, DVD:t, muistikortit ja ulkoiset kovalevyt)
  – ilman Canonin hyväksyntää tehtyjen tuotteen muutostöiden aiheuttamien vikojen korjaukset
  – Canon-huoltoliikkeissä tehdyt tietyn maan teknisten standardien, turvamääräysten tai määritysten edellyttämät tuotteen muutostyöt
  – muut sellaiset tuotteen muutostyöt, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisen jälkeen määrityksissä tapahtuneista muutoksista
  – vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei vastaa jonkin muun kuin tuotteen ostomaan teknisiä standardeja tai määrityksiä.

  Takuu ei korvaa huoltoa, mikäli vahinko tai tuotteen vika perustuu seuraaviin seikkoihin:
  – virheellinen tai liiallinen käyttö, tai tuotteen käsittely tai käyttö vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita ja/tai muita asianomaisia käyttöön liittyviä asiakirjoja mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteen virheellinen varastointi, pudottaminen tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut
  – ruostuminen, lika, vesi tai hiekka
  – muun kuin valtuutetun Canon-huoltoliikkeen suorittamat korjaus-, muutos- tai puhdistustyöt
  – Vauriot jotka ovat aiheutuneet käytettäessä varaosia, ohjelmistoja tai  tarvikkeita (kuten muste, paperi, värikasetti tai paristot ja akut) jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Yhteensopivuus tietyn Canon tuotteesi kanssa tulisi olla näkyvissä pakkauksessa, mutta on taattu kun käytät alkuperäisiä Canon varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita koska näiden toimivuus on testattu. Pyydämme sinua tarkistamaan yhteensopivuuden ennen käyttöä.
  – liitännät sellaisiin laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt liitäntöihin
  – valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen lähetetyn tuotteen puutteellinen pakkaus
  – onnettomuudet, vahingot tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, rajoituksetta, salamaniskut, vesi- tai palovahingot, levottomuudet tai välikohtaukset tai vääränlainen ilmanvaihto.

  5. Muuta

  Jokin yksittäinen Canon-tuote ei välttämättä ole myynnissä kaikkialla, tai sitä ei vielä ole saatavissa jonkin tietyn maan teknisten standardien mukaisena. Tällöin takuukorjaus saattaa viivästyä, jos se suoritetaan muualla kuin tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Vastaavasti tiettyjä varaosia ei aina ole heti saatavissa maassa, jossa tuote korjataan.

  Ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien tallennus ja varmuuskopiointi ennen tuotteen korjausta on asiakkaan vastuulla. Samoin asiakas vastaa ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien palauttamisesta tuotteeseen korjauksen jälkeen.

  Canon ei vastaa muista vaatimuksista, mukaan lukien tallennusvälineiden tai tietojen häviämisestä, joita ei ole erikseen mainittu tässä takuussa. Jos palautat tuotteen takuun mukaiseen huoltoon, pakkaa se huolellisesti ja laita pakkaukseen myös ostokuitti ja takuutodistus, korjausta vaativan vian tiedot ja (kun olennaista) tallennusväline, johon tuotteella otetut kuvat on tallennettu. Canon ei vastaa tuotteen vahingoittumisesta tai häviämisestä kuljetuksen aikana.

  Tämä takuu ei vaikuta voimassa olevan pakottavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin eikä kuluttajan oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään osto/myyntisopimuksen perusteella. Mikäli mikään kansallinen lainsäädäntö ei sovellu, kuluttajalla on olemassa ainoastaan tämän takuukortin mukainen EWS-takuu. Tällöin Canon, sen tytäryhtiöt tai muut EWS-takuujärjestelmän jäsenet eivät ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

  Onsite-takuusopimus (laser- ja mustesuihkutuotteet)

  Näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästä.

  Kiitos, että ostit tämän Canon-tulostimen. Tämän tuotteen Onsite-takuuta koskevat ehdot on määritetty jäljempänä. Tämä Onsite-takuu on voimassa 1 vuoden uuden Canon-tulostimen alkuperäisestä ostopäivämäärästä.

  Tämän takuun nojalla käyttäjä on oikeutettu saamaan Canonilta tukea jäljempänä määritetyllä tavalla. Huomaa, että kaikkiin Onsite-takuun osana tarjottaviin palveluihin sovelletaan tässä ilmoitettuja käyttöehtoja niiden lakisääteisten oikeuksien lisäksi, jotka kuluttajalla voi olla paikallisten lakien mukaan. Huomaa, että tätä Onsite-takuuta sovelletaan kaikkien muiden kyseistä tuotetta koskevien Canon-takuiden ohella.

  Tämä Onsite-takuu koskee tiettyjä Canon -toimistolaitteita, jotka on tarkoitettu ja ostettu ETA-alueelta sekä Sveitsistä.

  Canon takaa tuotteen toimivuuden. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana vikaa, On-site -palvelua tarjotaan Alueella sijaitsevassa tuotteelle rekisteröidyssä osoitteessa..

  Saadakseen Onsite-takuun mukaisen maksuttoman huollon käyttäjän on esitettävä alkuperäinen ostotodistus, josta käy ilmi tuotteen ostopäivämäärä. Canon pidättää lisäksi itselleen oikeuden viallisen tuotteen korjaamisen sijasta vaihtaa viallinen tuote vastaavaan tuotteeseen, jonka laatu on vähintään sama kuin viallisen tuotteen.  1. Takuuaika

  Onsite-takuu on voimassa 1 vuoden uuden Canon-tulostimen ostopäivämäärästä, joka käy ilmi ostotodistuksesta.

  2. Takuuhuollon saaminen

  Onsite-takuuhuollon voi tilata soittamalla Canon-tukipalveluun (Yhteystiedot saat esille klikkaamalla tästä).

  On-Site takuupalvelu suoritetaan jollain seuraavista vaihtoehdoista:

  • On-Site huolto (teknikon käynti)*, joka sisältää kaikki työkustannukset (sisältäen puhelut, matka- ja korjausaika) ja kaikki varaosakulut.
  • On-Site vaihto (kuriiri), joka sisältää tuotevaihdon sekä lähetyskulut.

  Huoltotapa määräytyy laitemallin mukaan ja teille kerrotaan kuinka toimia ottaessanne yhteyttä Canonin asiakastukeen.

  *Tämän Onsite-takuun mukaisen huoltopalvelun voi tarjota Canonin valtuuttama kolmas osapuoli.


  3. Rajoitukset

  Canon Onsite-takuu ei kata:

  • Normaalista käytöstä ja kulumisesta johtuvia määräaikaisia tarkistuksia, huoltoja ja korjauksia tai varaosien vaihtoa.
  • Tarvikkeita ja lisävarusteita, verkkolaite mukaan lukien.
  • Ohjelmistoja.
  • Kuluvia osia, lisätarvikkeita ja lisävarusteita.
  • Ilman Canonin hyväksyntää tehtyjen muutosten aiheuttamia vikoja.
  • Canonin tekemistä muutoksista syntyneet kustannukset, jotka johtuvat tuotteen muuttamisesta tai muokkaamisesta maakohtaisten teknisten standardien tai turvallisuusstandardien tai teknisten määritysten mukaisiksi, tai muita kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen mukauttamisesta sellaisten teknisten määritysten mukaisiksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimittamisen jälkeen.
  • Vaurio, joka johtuu siitä, että tuote ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten määritysten mukainen jossain muussa kuin tuotteen ostomaassa.

  Takuuhuoltoa ei myönnetä, jos vaurio tai vika johtuu jostakin seuraavasta:

  • Tuotteen virheellinen käyttö tai käsittely käyttöoppaiden tai käyttäjän oppaiden ja/tai muiden asiaankuuluvien käyttöohjeiden kuvauksen vastaisesti, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, virheellisen varastoinnin, pudottamisen, iskuille altistamisen, korroosion, lian, veden tai hiekan aiheuttamat vauriot;
  • Muun kuin Canonin valtuuttaman huollon tekemät korjaukset, muutokset ja puhdistukset;
  • Vauriot jotka ovat aiheutuneet käytettäessä varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita (kuten muste, paperi, väriaine, akut, tulostuspäät) jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Yhteensopivuus tietyn Canon tuotteesi kanssa tulisi olla näkyvissä pakkauksessa, mutta on taattu kun käytät alkuperäisiä Canon varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita koska näiden toimivuus on testattu. Pyydämme sinua tarkistamaan yhteensopivuuden ennen käyttöä.
  • Tuotteen kytkeminen laitteeseen, jota Canon ei ole hyväksynyt kytkettäväksi laitteeksi.
  • Onnettomuudet tai katastrofit tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien rajoittamatta salamanisku, vesi, tuli, ilkivalta tai huono ilmanvaihto.

  Edellä mainittujen lisäksi Onsite-takuu ei kata seuraavaa:

  • Tuotteen irti- ja uudelleenkytkemisestä aiheutuva työ, mukaan lukien muun kuin Canonin suorittaman tai Canonin puolesta suoritetun turvallisen kuljettamisen valmistelu;
  • Normaalien huoltotyöaikojemme (8.00 - 16.00 maanantai–perjantai, lukuun ottamatta yleisiä juhla- ja vapaapäiviä), ulkopuolella suoritettu työ, ellei Onsite-takuussa ole toisin määritetty.
  • Tuotteen virheelliseen asennukseen tai virheelliseen verkkoyhteyden määrittämiseen liittyvää huoltoa tai huollettavia osia, jos Canon ei ole suorittanut tuotteen asennusta ja verkkoyhteyden määrittämistä;

  Huomaa, että Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että tuote sijaitsee Alueella. Lisäksi Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että käyttäjä tarjoaa huoltoteknikolle/kuriirille pääsyn Tuotteen sijaintipaikalle sekä pyydettäessä kohtuullista tukea palvelun mahdollistamiseksi.

  Jos käyttäjä aikoo siirtää tuotteen toiseen osoitteeseen Onsite-takuun voimassaoloaikana, käyttäjän on ilmoitettava uusi osoite Canonille. Käyttäjä voi tehdä sen lähettämällä sähköpostiviestin Alueen asianmukaiseen "yhteystiedot" -sähköpostiosoitteeseen (sähköpostiosoitteet löytyvät On-Site takuusopimuksen yhteystiedoista). Jos tuote aiotaan siirtää toiseen maahan, on suositeltavaa varmistaa, että Canon tarjoaa Onsite-takuun kyseisessä maassa tarkistamalla, että kyseinen maa on mainittu tämän asiakirjan lopussa olevassa luettelossa.

  4. Muut

  Korjaus/vaihto voi viivästyä, jos se suoritetaan muussa kuin alkuperäisessä ostomaassa, mikäli tuote ei vielä ole myynnissä  kyseisessä maassa tai se on myynnissä maakohtaisena mallina. Samoin tuotteen kaikkia varaosia ei ehkä ole varastossa kyseisessä maassa. Asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida ja tallentaa kaikki ohjelmistotiedostot ja ohjelmat ennen korjausta/vaihtoa ja palauttaa tiedot korjauksen/vaihdon jälkeen. Canon ei ole vastuussa mistään muista vaateista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tallennusvälineiden tai tietojen häviäminen tai tapaukset, joita ei ole erikseen mainittu tässä takuussa. Tämä takuu ei vaikuta käyttäjän lainmukaisiin oikeuksiin kuluttajana soveltuvien kansallisten lakien mukaan eikä kuluttajan myynti-/ostosopimuksen mukaisiin oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään. Mikäli soveltuvaa kansallista lakia ei ole, tämä takuu on kuluttajan ainoa ja yksinomainen oikeuskeino, eivätkä Canon ja sen tytäryhtiöt ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat jonkin tämän tuotteen nimenomaisen tai oletetun takuun rikkomuksista. Täydelliset tiedot maakohtaisista takuista saa ottamalla yhteyden Canon-tukipalveluun.

  Edellä mainitun puitteissa käyttäjä hyväksyy, että Canon ei ole vastuussa mistään ylimääräisistä töistä, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista seuraavissa tapauksissa:

  1. Käyttäjä ei ole käyttänyt, varastoinut tai käsitellyt tuotetta oikein (mukaan lukien väärät ympäristöolosuhteet) tai noudattanut Canonin tuotteelle antamia tai käyttöohjeissa mainittuja ohjeita tai suosituksia tai muita Onsite-takuun ehtoja;
  2. Käyttäjä ei ole asentanut tai ylläpitänyt korjaustiedostoja, nykyisten ohjelmistojen päivityksiä tai uusia julkaisuja, jotka Canon tai kolmas osapuoli on tuonut yleisesti saataville;
  3. Käyttäjän järjestelmässä on virus (tai vastaava) tai käyttäjä on yhdistänyt tuotteeseen viallisen tai yhteensopimattoman tuotteen tai tuotteen, joka haittaa merkittävästi tuotteen toimintaa;
  4. Käyttäjä tai käyttäjän asemesta toimiva henkilö on vahingoittanut tai muuttanut tuotetta tai yhdistänyt tai liittänyt siihen jonkin osan, tai siihen kytketyt käyttäjän järjestelmät haittaavat merkittävästi tuotteen toimintaa;

  Onsite-takuuta hallitaan ja tulkitaan tuotteen ja palvelun käyttömaan asiaankuuluvan lain mukaan, ja kaikki Onsite-takuuseen liittyvät kiistat ratkaistaan tämän lainkäyttöalueen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisena.

  Saat lisätietoja European Warranty System -takuusta sähköpostituesta tai puhelintuesta.

  EWS-takuuesittely – Usein kysytyt kysymykset

  K: Minkä takuujärjestelmän piiriin Euroopasta ostetut Canon-tuotteet kuuluvat?

  V: Canon-tuotteet kuuluvat yleensä European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin. Tämä koskee Canon-tuotteita, jotka on ostettu seuraavista maista:

  Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat ja Iso-Britannia.

  Tutustu tämän takuun
  täydellisiin ehtoihin.

  K: Pitääkö Canon-tuotteeni ensin rekisteröidä, jotta European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän takuu astuu voimaan tai se aktivoituu?

  V: Yleensä ei ole mitään laillista perustetta, jonka mukaan Canon-tuote pitäisi ensin rekisteröidä, jotta EWS-takuu astuu voimaan. Rekisteröimällä Canon-tuotteen saat käyttöösi Canon iD -käyttäjätilin, jonka kautta saat kohdennettua markkinointimateriaalia ja tuotteitasi koskevia päivityksiä. Joissakin yksittäisissä kampanjoissa Canon-tuote on ehkä rekisteröitävä ennen kuin takuu astuu voimaan. Tällöin asiasta mainitaan erikseen kampanjan käyttöehdoissa.

  K: Mitä takuutietoja tuotteen pakkauksesta on löydyttävä ostaessani Canon-tuotteen?

  V: European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin kuuluvissa maissa jokainen tuotepakkaus sisältää yleensä EWS-takuukortin. Ne näyttävät yleensä seuraavilta: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  K: Pitääkö minun toimittaa Canonille joitakin asiakirjoja, jotta tuotteeni rekisteröidään European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmään?

  V: Sinun ei tarvitse toimittaa Canonille mitään asiakirjoja, jotta tuotteesi rekisteröidään European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmään. Jos haluat tuotteellesi European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmään kuuluvan takuuhuollon, sinun on toimitettava Canonille tuotteen alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä). Joissakin tapauksissa sinua saatetaan pyytää toimittamaan myös takuukortti, johon on täytetty tarvittavat tiedot. Katso lisätietoja erityisvaatimuksista kyseisen maan kohdalta.

  K: Mitä asiakirjoja minun pitää toimittaa, jotta tuotteelleni tehdään European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin kuuluva takuuhuolto?

  A: Jos haluat tuotteellesi European Warranty System -takuujärjestelmään kuuluvan takuuhuollon, sinun on toimitettava Canonille tuotteen alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä). Joissakin tapauksissa sinua saatetaan pyytää toimittamaan myös takuukortti, johon on täytetty tarvittavat tiedot. Katso lisätietoja erityisvaatimuksista kyseisen maan kohdalta. Joidenkin kampanjoiden takuuehdoissa voi olla lisäksi tiettyjä erityisvaatimuksia, joten katso lisätietoja kampanjan erillisistä käyttöehdoista (jos sellaisia on)

  K: Kuinka lahjaksi saadun Canon-tuotteen voi rekisteröidä European Warranty System -takuujärjestelmän piiriin?

  V: Yleensä ei ole mitään laillista perustetta, jonka mukaan Canon-tuote pitäisi ensin rekisteröidä, jotta EWS-takuu astuu voimaan. Jos haluat tuotteellesi European Warranty System -takuujärjestelmään kuuluvan takuuhuollon, sinun on toimitettava Canonille tuotteen alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä). Joissakin tapauksissa sinua saatetaan pyytää toimittamaan myös takuukortti, johon on täytetty tarvittavat tiedot. Ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä) pätee myös lahjaksi saatuihin tuotteisiin.

  K: Kuinka kauan Canon-tuotteen European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän mukainen takuu on yleensä voimassa?

  A: Canon-tuotteille annettu European Warranty System -takuujärjestelmän mukainen takuu on yleensä 12 kuukautta. Tähän on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Usein jälleenmyyjät tarjoavat myymilleen tuotteille omia pidennettyjä takuuaikojaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kyseessä olevan maan Canon-jälleenmyyjään tai Canon-tukisivustoon ja pyydä lisätietoja jälleenmyyjän pidennetyistä takuuajoista.

  K: Jos ostan tuotteeni maasta, joka ei kuulu European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin, kuuluuko tuotteeni kuitenkin European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin, jos asun EWS-maassa?

  V: Tuotteelle myönnetty takuu käy yleensä ilmi tuotteen pakkauksesta. Yleensä tuotteet kuuluvat takuun piiriin tuotteen myyntipaikan mukaan. Tällöin takuuhuoltotapauksissa tuote palautetaan aina tuotteen myyntialueelle.  Canon ei yleensä tarjoa tuotteilleen maailmanlaajuista takuuta, ellei niin ole erikseen mainittu tuote- tai aluekohtaisesti.

  K: Jos haluankin myydä ostamani Canon-tuotteen eteenpäin, siirtyykö European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän takuu tuotteen mukana, jos takuu on edelleen voimassa?

  V: Kyllä. Canon-tuotteet kuuluvat European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin riippumatta siitä, kuka on tuotteen alkuperäinen ostaja. Tällöin kuitenkin takuun alkamispäivä on tuotteen alkuperäinen ostopäivä, ei jälleenmyydyn tuotteen ostopäivä.  Jos haluat tuotteellesi European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmään kuuluvan takuuhuollon, sinun on toimitettava Canonille tuotteen alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä). Joissakin tapauksissa sinua saatetaan pyytää toimittamaan myös takuukortti, johon on täytetty tarvittavat tiedot. Katso lisätietoja erityisvaatimuksista kyseisen maan kohdalta.

  K: Jos olen ostanut Canon-tuotteeni European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin kuuluvasta maasta, mutta matkustan maahan, joka ei ole EWS-maa, korjataanko tuotteeni kyseisessä maassa, jos tuotteeseen tulee vika?

  V: Käytännössä Canon-takuu on voimassa vain tuotteen myyntialueella ja alueella, jota koskevat takuutiedot löytyvät tuotteen pakkauksesta.  Canon ei yleensä tarjoa tuotteilleen maailmanlaajuista takuuta, ellei niin ole erikseen mainittu tuote- tai aluekohtaisesti. Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä paikalliseen Canon-edustajaan, joka osaa kertoa mahdollisista vaihtoehdoista. Joissakin tapauksissa asiakas saattaa joutua maksamaan tarvittavat korjaukset ensin itse ja hakemaan tämän jälkeen korvausta Canonilta (näin voi toimia ainoastaan, jos korjattu vika kuuluu EWS-takuuehtojen piiriin, eikä ole esimerkiksi asiakkaan itsensä aiheuttama) palattuaan takaisin European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin kuuluvaan maahan.  Suosittelemme, että säilytät kaikki vikaa koskevat maksu- ja korjaustositteet takuuvaatimuksen käsittelyä varten.

  Alla olevassa taulukossa on kaikki maat, joissa Canon European Warranty System -takuujärjestelmä on saatavilla. Lisätietoja on Canonin täydellisissä EWS -takuuehdoissa.

  Taulukossa on kunkin maan yhteystiedot sekä tietoa saatavana olevasta takuupalvelusta.

  Huomaa, että On-Site-palvelun ollessa saatavana sitä tarjotaan vain takuuseen oikeutetuille tuotteille.

  MaaTukipalvelun yhteystiedotSaatavana olevat EWS-palvelutOn-Site-palvelurajoitukset
  Itävalta

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Itävalta

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Belgia

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgia (hollanninkielinen)
  Canon Belgia (ranskankielinen)

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Bulgaria

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgaria  

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Kypros

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: +357 2 5568 274
  Tulostin-/skannerituotteet: +357 2271 1300

  Multitech

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Tšekin tasavalta

  +420 296 335 619

  Canon Tšekki

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Tanska

  +45 70 20 55 15

  Canon Tanska

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Sillattomat saaret eivät kuulu On-Site-palveluiden piiriin. Grönlanti ja Färsaaret eivät kuulu On-Site-palveluiden piiriin.
  Viro

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Yleinen

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Suomi

  +358 (020) 366 466
  (Puheluhinta kiinteästä puhelinverkosta 0,15 senttiä / min. Puheluhinta matkapuhelinverkosta vaihtelee operaattorin mukaan. Lisätietoja hinnoista saat operaattoriltasi.)

  Canon Suomi

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Ranska

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Ranska

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  On-Site-palvelut saatavana vain Ranskassa.
  Saksa

  069 2999 3680

  Canon Saksa

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  On-Site-takuu on voimassa Saksassa (saaria lukuun ottamatta).
  Kreikka

  +30 210 9554001

  Intersys

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Unkari

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Unkari

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  On-Site-palvelut eivät ole saatavana lomakauden aikana.
  Islanti

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: +354 533 34 11 

  Beco 

  Tulostin-/skannerituotteet: +354 569 77 60

  Nyherji

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Irlanti

  +353 16 990 990

  Canon Irlanti

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Italia

  +39 02 3859 2000

  Canon Italia

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Latvia

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: +371 67 38 75 10
  Tulostintuotteet: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Liettua

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Tulostin-/skannerituotteet: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Luxemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luxemburg

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Norja

  +47 23 50 01 43

  Canon Norja

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Puola

  +48 22 583 4307

  Canon Puola

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Portugali

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugali

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Vain mantereella.  On-Site-palvelut eivät ole saatavana Azoreilla ja Madeiralla.
  Romania

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: +402 13246281
  Tulostin-/skannerituotteet: +402 19633 
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Romania

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Slovakia

  +421 (0)250 102 612

  Canon Slovakia

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Slovenia

  Valokuvaus-/videokuvaustuotteet: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Tulostin-/skannerituotteet: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Return To Base -korjauspalvelu-
  Espanja

  +34 91 375 45 55

  Canon Espanja

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Saatavana Espanjan alueella (niemimaa, Baleaarit ja Kanarian saaret)
  Ruotsi

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Ruotsi

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Sveitsi

  +41 22 567 58 58

  Canon Sveitsi (ranskankielinen)
  Canon Sveitsi (saksankielinen)

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Alankomaat

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Alankomaat

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään
  Iso-Britannia

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Iso-Britannia

  Return To Base -korjauspalvelu
  On-Site-palvelut
  Ei mitään

  Puhelumaksut määräytyvät nykyisen matka- tai lankapuhelinliittymän / palveluntarjoajan hinnaston mukaan maakohtaisesti. Saat tarkat hintatiedot palveluntarjoajaltasi.


  Canonin On-Site-takuupalvelun piirissä olevat tuotteet

  European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän maat, joissa Canonin On-Site-takuu on saatavilla:

  Itävalta
  Belgia
  Tšekin tasavalta
  Tanska
  Suomi
  Ranska
  Saksa
  Unkari
  Irlanti
  Italia
  Luxemburg
  Alankomaat
  Norja
  Puola
  Portugali
  Sveitsi
  Slovakia
  Espanja
  Ruotsi
  Iso-Britannia
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS-faksi
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  On-Site-vaihto

  MAXIFY-tulostin

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  On-Site-korjauspalvelu

  PIXMA-tulostin
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  i-SENSYS-faksi

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  i-SENSYS-tulostin

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  TÄRKEÄÄ:

  Palvelussa voi olla paikallisia rajoituksia, joten suosittelemme tarkistamaan mallin tarkat takuuehdot paikallisilta yhteyshenkilöiltä.

  Niissä EWS-maissa, jotka eivät ole oheisessa listassa, takuupalvelu tarjotaan Return To Base -korjauspalveluna.