Kiitos

Canon pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluaan. Mielipiteesi tässä prosessissa on arvokasta. Arvostamme osallistumistasi tähän verkkotutkimukseen, jossa kyselemme kokemuksestasi Canonin asiakastukisivustosta. Tämä kysely kestää noin 3~4 minuuttia.Kyllä, haluan osallistua Topic

Ei kiitos Topic

Älä näytä uudelleen

PIXMA iX6550

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tulosta  Tulosta tiedot

PIXMA iX6550

PIXMA iX6550

FAQ-tunniste: 8201085200
Viimeksi muokattu: 10-touko-11


FAQ: Tulostus ei käynnisty

Selitys:


Hyödylliset tiedot:

Ratkaisu:


Tarkistus 1: Tulostimen virta on ehkä katkaistu. Tarkista Automaattinen virrankatkaisu -toiminto

Tässä tulostimessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto.

Windows

<Ilmiö>
・Tulostimen virta on katkaistu.
・Tulostus ei käynnisty.
・Näkyviin tulee viesti "Tulostin on offline-tilassa", kun tulostus käynnistyy.

<Syy>
Kun tulostinta ei käytetä, sen virta katkeaa automaattisesti virran säästämiseksi.


REFERENCE
Voit vaihtaa asetukseksi "15 minuuttia", "30 minuuttia", "60 minuuttia", "120 minuuttia" tai "240 minuuttia".

<Ratkaisut>
Kokeile alla esitettyjä vaihtoehtoja A, B tai C:
A. Pidä tulostimen virta aina kytkettynä.
B. Aseta tulostimen virta kytkeytymään automaattisesti, kun tulostustyö aloitetaan.
C. Kytke tulostimen virta manuaalisesti, kun tulostustyö aloitetaan.

A. (Pidä tulostimen virta aina kytkettynä.)
(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Avaa tulostinajurin Ominaisuudet ja napsauta [Ylläpito]-välilehdellä [Automaattinen virrankatkaisu].

(3) Valitse [Automaattinen virrankatkaisu] -kohdassa [Poista käytöstä] ja napsauta sitten [OK].

B. (Aseta tulostimen virta kytkeytymään automaattisesti, kun tulostustyö aloitetaan.)
(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Avaa tulostinajurin Ominaisuudet ja napsauta [Ylläpito]-välilehdellä [Automaattinen virrankatkaisu].

(3) Valitse [Automaattinen virrankytkentä] -kohdassa [Kytke] ja napsauta sitten [OK].

C. (Kytke tulostimen virta manuaalisesti, kun tulostustyö aloitetaan.)
Kytke tulostimen virta ennen tulostamista (paina virtapainiketta).

Macintosh

<Ilmiö>
・Tulostimen virta on katkaistu.
・Tulostus ei käynnisty.
・Näkyviin tulee viesti "Tulostin on offline-tilassa", kun tulostus käynnistyy.

<Syy>
Kun tulostinta ei käytetä, sen virta katkeaa automaattisesti virran säästämiseksi.


REFERENCE
Voit vaihtaa asetukseksi "15 minutes", "30 minutes", "60 minuuttia", "120 minutes" tai "240 minutes".

<Ratkaisut>
Kokeile alla esitettyjä vaihtoehtoja A, B tai C:
A. Pidä tulostimen virta aina kytkettynä.
B. Aseta tulostimen virta kytkeytymään automaattisesti, kun tulostustyö aloitetaan.
C. Kytke tulostimen virta manuaalisesti, kun tulostustyö aloitetaan.

A. (Pidä tulostimen virta aina kytkettynä.)

 • Mac OS X v.10.6.x

(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Avaa [Tulostus ja faksaus] -kohdassa [Valinnat ja tarvikkeet] ja napsauta [Työkalu]-välilehdellä [Avaa tulostintyökalu].

(3) Poista [Custom Settings] (Mukautetut asetukset) -kohdasta valinta [Auto Power Off] (Automaattinen virrankatkaisu) ja napsauta sitten [Apply] (Käytä).

 • Mac OS X v.10.5.x

(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Napsauta [Tulostus ja faksaus] -kohdassa [Avaa tulostusjono] ja avaa sitten [Työkalu].

(3) Poista [Custom Settings] (Mukautetut asetukset) -kohdasta valinta [Auto Power Off] (Automaattinen virrankatkaisu) ja napsauta sitten [Apply] (Käytä).

B. (Aseta tulostimen virta kytkeytymään automaattisesti, kun tulostustyö aloitetaan.)

 • Mac OS X v.10.6.x

(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Avaa [Tulostus ja faksaus] -kohdassa [Valinnat ja tarvikkeet] ja napsauta [Työkalu]-välilehdellä [Avaa tulostintyökalu].

(3) Valitse [Custom Settings] (Mukautetut asetukset) -kohdassa [Auto Power On] (Automaattinen virrankytkentä) ja napsauta sitten [Apply] (Käytä).

 • Mac OS X v.10.5.x

(1) Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

(2) Napsauta [Tulostus ja faksaus] -kohdassa [Avaa tulostusjono] ja avaa sitten [Työkalu].

(3) Valitse [Custom Settings] (Mukautetut asetukset) -kohdassa [Auto Power On] (Automaattinen virrankytkentä) ja napsauta sitten [Apply] (Käytä).

C. (Kytke tulostimen virta manuaalisesti, kun tulostustyö aloitetaan.)
Kytke tulostimen virta ennen tulostamista (paina virtapainiketta).

Tulostimen virta on katkaistu / Tulostus ei käynnisty

Tarkistus 2: Varmista, että virtapistoke on kytketty pitävästi, ja kytke tulostimeen virta

Kun VIRTA-merkkivalo vilkkuu sinisenä, tulostin suorittaa alustusta. Odota, kunnes VIRTA-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan sinisenä.


REFERENCE
Suuren tietomäärän, kuten valokuvan tai grafiikan, tulostamisen aloittaminen voi kestää tavallista kauemmin. Kun VIRTA-merkkivalo vilkkuu sinisenä, tietokone käsittelee tietoja ja lähettää niitä tulostimeen. Odota, kunnes tulostus alkaa.

Tarkistus 3: Tarkista mustesäiliöiden tilat. Jos muste on lopussa, vaihda säiliö

Voit tarkistaa musteen tilan musteen merkkivaloista tai tietokoneen näytöstä.

Musteen merkkivalot


(1) Varmista, että laitteen virta on kytketty, ja avaa etukansi varovasti.
(2) Avaa yläkansi.
(3) Tarkista musteen merkkivalot.
Sulje yläkansi tarkistettuasi musteen merkkivalot.

Musteen merkkivalo palaa
Mustesäiliö on oikein asennettu.

Musteen merkkivalo vilkkuu

 • Hidas vilkunta (noin 3 sekunnin välein)

・・・Toistuu
Mustesäiliön muste on vähissä. Varaa uusi mustesäiliö valmiiksi.

 • Nopea vilkunta (noin 1 sekunnin välein)

・・・Toistuu
- Mustesäiliö on asennettu väärin.
Tai
- Muste on loppunut.

Varmista, että mustesäiliö on asennettu tulostuspään pidikkeessä olevan merkinnän mukaisesti. Jos asento on oikea mutta merkkivalo vilkkuu, tulostimessa on vikaa eikä sillä voi tulostaa. Tarkista tulostimen Häiriö (Alarm) -merkkivalo.
-> [ Häiriö-merkkivalo vilkkuu oranssina ]

Musteen merkkivalo ei pala
Mustesäiliö on asennettu väärin, tai jäljellä olevan musteen määrän tarkistustoiminto ei ole käytössä. Jos mustesäiliötä ei ole asennettu oikein, paina säiliön (työnnä) -merkkiä niin, että mustesäiliö napsahtaa paikalleen. Jos se ei napsahda paikalleen, varmista, että oranssinvärinen suojus on irrotettu mustesäiliön pohjasta.
Jos musteen merkkivalo ei pala vaikka olet asentanut mustesäiliön uudelleen, tulostimessa on vikaa, eikä sillä voi tulostaa. Tarkista tulostimen Häiriö (Alarm) -merkkivalo.
-> [ Häiriö-merkkivalo vilkkuu oranssina ]

Tietokoneen näyttö

Voit tarkistaa musteen tilan tulostimen tilan valvontatoiminnosta.

Merkki ilmestyy näkyviin alueelle (A), jos on tietoa jäljellä olevan musteen tasosta.
Esimerkki:
Muste on vähissä. Varaa uusi mustesäiliö valmiiksi.

NOTE
Näyttöön saattaa ilmestyä virheviesti tulostuksen aikana. Vahvista viesti ja tee tarvittavat toimet.

Avaa vahvistusruutu seuraavalla tavalla.


1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.

2. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdestä Näytä tulostimen tila (View Printer Status).
Vahvista mustesäiliön tiedot valitsemalla Musteen tiedot (Ink Details) -valikko.


NOTE
Tulostaessasi voit myös näyttää tulostimen tilan valvontatoiminnon napsauttamalla tehtävärivin tulostinkuvaketta. Napsauta Windows Vistassa tai XP:ssä tehtäväpalkin painiketta Canon XXX (jossa "XXX" on tulostimesi nimi).

Musteen tilan tarkistaminen

Kun mustesäiliöt on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla.


IMPORTANT
 • Jos poistat mustesäiliön, vaihda sen tilalle välittömästi uusi säiliö. Älä jätä tulostinta niin, että jokin mustesäiliöistä on poistettu.
 • Vaihda tilalle aina uusi mustesäiliö. Käytetyn mustesäiliön asentaminen saattaa tukkia suuttimet. Lisäksi tulostin ei välttämättä pysty ilmoittamaan, milloin mustesäiliöt on vaihdettava.
 • Älä poista mustesäiliötä tulostimesta säiliön asentamisen jälkeen. Muutoin mustesäiliö kuivuu, eikä tulostin toimi oikein, kun mustesäiliö asennetaan takaisin käyttöön. Tulostusjälki säilyy parhaana, jos mustesäiliötä käytetään kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tulostuskerrasta.


REFERENCE
Värimustetta saattaa kulua myös mustavalkotulostuksessa.
Musteita kuluu myös tulostuspään normaalin ja perusteellisen puhdistuksen aikana, mikä saattaa olla tarpeellista tulostimen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kun mustesäiliö on tyhjä, vaihda se välittömästi uuteen.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty, ja avaa etukansi varovasti.

2. Avaa yläkansi.
Tulostuspään pidike siirtyy vaihtoasentoon.


ATTENTION
Älä pysäytä tai siirrä tulostuspäätä väkisin pitämällä siitä kiinni. Älä koske tulostuspään pitimeen, ennen kuin se pysähtyy kokonaan.


IMPORTANT
 • Älä aseta yläkannen päälle mitään esineitä. Ne putoavat takalokeroon, kun yläkansi avataan, ja aiheuttavat tulostimen toimintahäiriön.
 • Älä koske tulostimen sisällä oleviin metalliosiin tai muihin osiin.
 • Jos yläkansi on avoinna yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikealle. Sulje tällöin yläkansi ja avaa se uudelleen.

3. Irrota se mustesäiliö, jonka merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Työnnä uloketta (A) ja poista mustesäiliö nostamalla se.
Älä koske tulostuspään lukitusvipuun (B).


IMPORTANT
 • Käsittele mustesäiliötä varovasti, jotta muste ei tahri vaatteitasi tai lähiympäristöä.
 • Hävitä tyhjä mustesäiliö voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.REFERENCE
 • Älä poista kahta tai useampaa mustesäiliötä kerralla. Vaihda mustesäiliöt yksi kerrallaan, jos vaihdat kaksi tai useamman mustesäiliön.
 • Lisätietoja mustesäiliön merkkivalon vilkkumisnopeudesta on kohdassa [ Musteen tilan tarkistaminen ].

4. Valmistele uusi mustesäiliö.
(1) Ota uusi mustesäiliö pakkauksesta, poista oranssi suojateippi () kokonaan ja poista sitten suojakalvo () kokonaan.


IMPORTANT
 • Käsittele mustesäiliöitä varoen. Älä pudota niitä tai purista niitä liian voimakkaasti.
 • Jos suojakalvoa jää L-muotoisen ilma-aukon (C) päälle, mustetta voi roiskua tai tulostin ei ehkä tulosta oikein.


(2) Pidä mustesäiliötä niin, että oranssi suojus (D) osoittaa ylös ja varo tukkimasta L-muotoista ilma-aukkoa (C).

(3) Irrota oranssi suojus (D) vääntämällä sitä hitaasti 90 astetta vaakasuunnassa.


IMPORTANT
 • Älä työnnä mustesäiliön sivuja. Jos työnnät mustesäiliön sivuja L-muotoisen ilma-aukon (C) ollessa tukittuna, mustetta voi roiskua.
 • Älä koske oranssin suojuksen (D) sisäpuolelle tai avoimeen mustekanavaan (E). Jos kosket niihin, muste voi tahria kätesi.
 • Älä kiinnitä irrotettua suojusta (D) takaisin paikoilleen. Hävitä suojus voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

5. Asenna uusi mustesäiliö.

(1) Asenna mustesäiliön etuosa vinossa kulmassa tulostuspäähän.
Varmista, että mustesäiliö on tarran mukaisessa asennossa.

(2) Paina (työnnä) -merkkiä, kunnes mustesäiliö napsahtaa tiukasti paikalleen.
Varmista, että musteen merkkivalo syttyy punaisena.


IMPORTANT
 • Tulostus ei onnistu, jos mustesäiliö on asennettu väärään asentoon. Asenna mustesäiliö oikeaan asentoon tulostuspään pidikkeessä olevan merkinnän mukaisesti.
 • Tulostus ei onnistu, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu. Asenna kaikki mustesäiliöt.


6. Sulje yläkansi.


REFERENCE
 • Jos Häiriö-merkkivalo yhä vilkkuu oranssina sen jälkeen kun yläkansi on suljettu, katso lisätietoja [ Häiriö-merkkivalo vilkkuu oranssina ] .
 • Kun aloitat tulostuksen mustesäiliön vaihtamisen jälkeen, tulostin puhdistaa tulostuspään automaattisesti. Älä käytä muita tulostimen toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana. Kun puhdistus on käynnissä, VIRTA (POWER) -merkkivalo vilkkuu sinisenä.
 • Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostuspään asento on virheellinen, säädä tulostuspään asentoa.

-> [ Tulostuspään kohdistaminen ]

Mustesäiliön vaihtaminen

Tarkistus 4: Avaa yläkansi ja tarkista, vilkkuvatko mustesäiliöiden merkkivalot punaisina

Jos säiliössä on riittävästi mustetta, mutta sen merkkivalo vilkkuu punaisena, mustesäiliö on ehkä asennettu väärään kohtaan.

Kun mustesäiliöt on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla.


IMPORTANT
 • Jos poistat mustesäiliön, vaihda sen tilalle välittömästi uusi säiliö. Älä jätä tulostinta niin, että jokin mustesäiliöistä on poistettu.
 • Vaihda tilalle aina uusi mustesäiliö. Käytetyn mustesäiliön asentaminen saattaa tukkia suuttimet. Lisäksi tulostin ei välttämättä pysty ilmoittamaan, milloin mustesäiliöt on vaihdettava.
 • Älä poista mustesäiliötä tulostimesta säiliön asentamisen jälkeen. Muutoin mustesäiliö kuivuu, eikä tulostin toimi oikein, kun mustesäiliö asennetaan takaisin käyttöön. Tulostusjälki säilyy parhaana, jos mustesäiliötä käytetään kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tulostuskerrasta.


REFERENCE
Värimustetta saattaa kulua myös mustavalkotulostuksessa.
Musteita kuluu myös tulostuspään normaalin ja perusteellisen puhdistuksen aikana, mikä saattaa olla tarpeellista tulostimen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kun mustesäiliö on tyhjä, vaihda se välittömästi uuteen.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty, ja avaa etukansi varovasti.

2. Avaa yläkansi.
Tulostuspään pidike siirtyy vaihtoasentoon.


ATTENTION
Älä pysäytä tai siirrä tulostuspäätä väkisin pitämällä siitä kiinni. Älä koske tulostuspään pitimeen, ennen kuin se pysähtyy kokonaan.


IMPORTANT
 • Älä aseta yläkannen päälle mitään esineitä. Ne putoavat takalokeroon, kun yläkansi avataan, ja aiheuttavat tulostimen toimintahäiriön.
 • Älä koske tulostimen sisällä oleviin metalliosiin tai muihin osiin.
 • Jos yläkansi on avoinna yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikealle. Sulje tällöin yläkansi ja avaa se uudelleen.

3. Irrota se mustesäiliö, jonka merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Työnnä uloketta (A) ja poista mustesäiliö nostamalla se.
Älä koske tulostuspään lukitusvipuun (B).


IMPORTANT
 • Käsittele mustesäiliötä varovasti, jotta muste ei tahri vaatteitasi tai lähiympäristöä.
 • Hävitä tyhjä mustesäiliö voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.REFERENCE
 • Älä poista kahta tai useampaa mustesäiliötä kerralla. Vaihda mustesäiliöt yksi kerrallaan, jos vaihdat kaksi tai useamman mustesäiliön.
 • Lisätietoja mustesäiliön merkkivalon vilkkumisnopeudesta on kohdassa [ Musteen tilan tarkistaminen ].

4. Valmistele uusi mustesäiliö.
(1) Ota uusi mustesäiliö pakkauksesta, poista oranssi suojateippi () kokonaan ja poista sitten suojakalvo () kokonaan.


IMPORTANT
 • Käsittele mustesäiliöitä varoen. Älä pudota niitä tai purista niitä liian voimakkaasti.
 • Jos suojakalvoa jää L-muotoisen ilma-aukon (C) päälle, mustetta voi roiskua tai tulostin ei ehkä tulosta oikein.


(2) Pidä mustesäiliötä niin, että oranssi suojus (D) osoittaa ylös ja varo tukkimasta L-muotoista ilma-aukkoa (C).

(3) Irrota oranssi suojus (D) vääntämällä sitä hitaasti 90 astetta vaakasuunnassa.


IMPORTANT
 • Älä työnnä mustesäiliön sivuja. Jos työnnät mustesäiliön sivuja L-muotoisen ilma-aukon (C) ollessa tukittuna, mustetta voi roiskua.
 • Älä koske oranssin suojuksen (D) sisäpuolelle tai avoimeen mustekanavaan (E). Jos kosket niihin, muste voi tahria kätesi.
 • Älä kiinnitä irrotettua suojusta (D) takaisin paikoilleen. Hävitä suojus voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

5. Asenna uusi mustesäiliö.

(1) Asenna mustesäiliön etuosa vinossa kulmassa tulostuspäähän.
Varmista, että mustesäiliö on tarran mukaisessa asennossa.

(2) Paina (työnnä) -merkkiä, kunnes mustesäiliö napsahtaa tiukasti paikalleen.
Varmista, että musteen merkkivalo syttyy punaisena.


IMPORTANT
 • Tulostus ei onnistu, jos mustesäiliö on asennettu väärään asentoon. Asenna mustesäiliö oikeaan asentoon tulostuspään pidikkeessä olevan merkinnän mukaisesti.
 • Tulostus ei onnistu, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu. Asenna kaikki mustesäiliöt.


6. Sulje yläkansi.


REFERENCE
 • Jos Häiriö-merkkivalo yhä vilkkuu oranssina sen jälkeen kun yläkansi on suljettu, katso lisätietoja [ Häiriö-merkkivalo vilkkuu oranssina ] .
 • Kun aloitat tulostuksen mustesäiliön vaihtamisen jälkeen, tulostin puhdistaa tulostuspään automaattisesti. Älä käytä muita tulostimen toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana. Kun puhdistus on käynnissä, VIRTA (POWER) -merkkivalo vilkkuu sinisenä.
 • Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostuspään asento on virheellinen, säädä tulostuspään asentoa.

-> [ Tulostuspään kohdistaminen ]

Mustesäiliön vaihtaminen

Tarkistus 5: Avaa yläkansi ja varmista, että mustesäiliöiden kaikki merkkivalot palavat punaisina

Jos mustesäiliön lamppu ei pala, paina mustesäiliön -merkkiä, kunnes mustesäiliö napsahtaa paikalleen.

Tarkistus 6: Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen

Kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tarkista seuraavat seikat.

 • Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke tulostin tietokoneeseen suoraan ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Pyydä lisätietoja reititinlaitteen myyjältä.
 • Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja tulosta uudelleen.

Tarkistus 7: Jos jonossa on tarpeettomia tulostustöitä, poista ne

Jos käytät XPS-tulostinajuria, korvaa teksti "Canon IJ -tilavalvonta" tekstillä "Canon IJ XPS -tilavalvonta" näitä tietoja lukiessasi.
Jos tulostin ei aloita tulostusta, tulostusjonossa saattaa yhä olla peruutettuihin tai epäonnistuneisiin tulostustöihin liittyviä tietoja.
Poista tarpeettomat tulostustyöt Canon IJ -tilavalvonnan avulla.

1.Tuo Canon IJ -tilavalvonta näkyviin
Napsauta tehtäväpalkin tilavalvonta-painiketta.
Canon IJ -tilavalvonta -ikkuna tulee näyttöön.

2.Tuo tulostustyöt näkyviin
Valitse Näytä tulostusjono... (Display Print Queue...).
Tulostusjonoikkuna tulee näyttöön.

3.Poista tulostustyöt
Valitse Tulostin (Printer) -valikosta Peruuta kaikki asiakirjat (Cancel All Documents).
Kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse Kyllä (Yes).
Tulostustyö on poistettu.


IMPORTANT
Käyttäjät, joilla ei ole tulostimen hallintaoikeuksia, eivät voi poistaa toisten käyttäjien tulostustöitä.

NOTE
Kun tätä toimintoa käytetään, kaikki tulostustyöt poistetaan. Jos tulostustöiden luettelossa oli tarpeellinen tulostustyö, aloita tulostus uudelleen alusta.

Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen

Tarkistus 8: Varmista, että tulostimen nimi on valittuna Tulosta (Print) -valintaikkunassa

Tulostin ei tulosta oikein käytettäessä muun tulostimen tulostinajuria.
Varmista, että tulostimen nimi on valittuna Tulosta (Print) -valintaikkunassa.


REFERENCE
Voit määrittää tulostimen oletustulostimeksi valitsemalla Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer).

Tarkistus 9: Määritä tulostinportin asetukset oikein

Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein.
1. Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
2. Tee Käynnistä (Start) -valikossa seuraavat valinnat.

 • Valitse Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Käynnistä (Start) -valikosta Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).
 • Valitse Windows Vistassa Käynnistä (Start) > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Tulostimet (Printers).
 • Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware) > Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes).

3. Avaa tulostimen tulostinajurin ominaisuudet.
 • Kun käytössä on Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX" -kuvaketta (XXX on tulostimen nimi) ja valitse Tulostimen ominaisuudet (Printer properties).
 • Napsauta Windows Vistassa tai Windows XP:ssä hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX" -kuvaketta (XXX on tulostimen nimi) ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).

4. Tarkista portin asetukset valitsemalla Portit (Ports) -välilehti.
Tarkista, että portti "USBnnn" (jossa "n" on numero) ja Tulostin (Printer) -sarakkeessa näkyvä "Canon XXX" on valittuna kohdassa Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s)).
 • Jos asetus on väärä:

Asenna tulostinajuri uudelleen.
 • Tulostus ei käynnisty, vaikka tulostin on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on valittuna:

Käynnistä tehtäväalueelta Canon My Printer, valitse Tee vianmääritys ja korjaa tulostin (Diagnose and Repair Printer). Aseta oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten tulostimen nimi.
Jos ongelma ei häviä, asenna tulostinajuri uudelleen.

Tarkistus 10: Onko tulostettavien tietojen koko hyvin suuri?

Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options). Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).

Tarkistus 11: Käynnistä tietokone uudelleen

Näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästäSulje mallien luettelo napsauttamalla tätä

Vastasiko tämä artikkeli kysymykseesi?